Z projektů uvádíme pouze ty nejvýznamnější:


Územní systém ekologické stability

generely a plány více jak 30 katastrálních území v okresech České Budějovice a Prachatice

prováděcí projekt lokálního biokoridoru u obce Sedlec, Chvalešovice, Radošovice

revize vymezení územního systému ekologické stability v rámci nových územních plánů v katastru

Horažďovice, Košice u Soběslavi

Krajinářské plány

krajinářské vyhodnocení oblasti Novohradských hor

projekty krajinné zeleně v rámci programu Péče o krajinu v obcích na Českobudějovicku

naturpark Kramolín u Lipna nad Vltavou

krajinářské úpravy kempu Modřín u Lipna nad Vltavou

krajinářské úpravy v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sedlec, Pištín

založení háje na orné půdě v obci Načeratice u Znojma

územní studie využití vojenského výcvikového areálu Boletice

dendrologický průzkum historických alejí okolo Hluboké nad Vltavou

rehabilitace vrcholové partie Křížové Hory v Českém Krumlově

krajinářské úpravy samoty Busíny, katastr Starcova Lhota

Územní plánování

pasport a generel zeleně města Český Krumlov

spolupráce na Zásadách územního rozvoje pro Jihočeský kraj, oblast ochrany přírody a krajiny

Obnova zámeckých parků

revitalizace zámeckého parku Nové Hrady

rekonstrukce zámeckého parku Osek u Strakonic

rekonstrukce zámeckého parku Český Rudolec

rekonstrukce zámeckého parku Stráž nad Nežárkou

Zahradní tvorba, vegetační úpravy

revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích

zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou

obnova zahrady u Zátkovy vily v Libniči u Českých Budějovic

revitalizace sídlišť ve městech Větřní, Soběslav, České Budějovice

vegetační úpravy kolem silničního průtahu městem Strakonice

vegetační úpravy obchodní centrum Tesco České Budějovice

vegetační úpravy obchodní galerie Šantovka Olomouc

vegetační úpravy obchodního domu Prior Teplice a Přerov

revitalizace městské zeleně ve městě Veselí nad Lužnicí

obnova lázeňského komplexu sv. Markéty v Prachaticích

obnova parkové zeleně ve městě Soběslav

rekreační areál na břehu přehradní nádrže Lipno u Frymburku

Malé náměstí Prachatice - sadové úpravy

Architektonické soutěže

obnova zástavby a parku Stromovka v Humpolci - 1. - 2. místo

revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích - 2. místo (1. místo nebylo uděleno)

Literární činnost

spolupráce při tvorbě knihy Zahrady a parky jižních Čech

Soukromé zahrady

Ing. Pavel Popela
+420 604 823 291
popelapavel@seznam.cz