Profil firmy


Naše firma byla založena roku 1993. Zabýváme se projekční činností a poradenstvím v oboru. Spolupracujeme s různými architektonickými ateliéry, pracovišti památkových ústavů, městy a obcemi, s regionálními pracovišti agentury ochrany přírody a krajiny a chráněných krajinných oblastí.


Máme zkušenosti s návrhy soukromých zahrad, městské a obecní zeleně, historických parků, obchodních center, zoologických zahrad, vegetačních střech, krajinářských úprav, projekty a plány územních systémů ekologické stability.


Rovněž spolupracujeme na řadě urbanistických plánů obcí, měst a územních celků, kde se zabýváme ochranou přírody a krajiny včetně vyhodnocení jejího kulturně historického potenciálu.


Nabízíme také dendrologické průzkumy, inventarizaci zeleně, zhodnocení zdravotního a pěstebního stavu stromů a finanční ocenění vegetačních prvků.


Při realizaci zahradnických a krajinářských úprav spolupracujeme se spolehlivými realizačními firmami.

Ing. Pavel Popela
+420 604 823 291
popelapavel@seznam.cz